Privacyverklaring

Welkom bij VacatureSupport. Wij kijken uit naar de samenwerking. Om onze diensten te kunnen leveren en onze plichten na te komen, verzamelen en gebruiken wij data. VacatureSupport zet zich in om de privacy te beschermen en respecteren. In deze privacy statement beschrijven wij de wijze waarop wij dit doen.

Privacy statement en DPIA

Wij zijn VacatureSupport gevestigd aan de Brigantijnlaan 481 in Den Haag.

Wij hebben gegevens van kandidaten opgeslagen om kandidaten te kunnen helpen naar werk. Zonder de gegevens kunnen wij dit werk niet verrichten. Kandidaten kunnen ons te allen tijde vragen welke informatie wij hebben, verzoeken deze te corrigeren of te verwijderen. Verwijderen doen wij altijd tenzij we hierdoor niet aan eerder (mondeling) overeengekomen afspraken kunnen voldoen.

Om kandidaten van dienst te kunnen zijn, moeten wij gegevens opslaan. Gezien wij ons richten op mensen met een vluchtachtergrond die in sommige situaties door regels geen vrijetoegang genieten tot de arbeidsmarkt is deze data gevoelig. Wij maken de keuze deze gegevens wel te verwerken omdat wij anders mensen niet van dienst kunnen zijn. Uit deze gegevens blijkt helaas wel waar iemand vandaan komt en wat de rechten zijn in Nederland (asielzoeker, verblijfsvergunning houdend of anders)

Wij verwerken data die we in gesprekken of digitaal krijgen aangeboden door kandidaten.

Welke Persoonsgegevens verwerken wij?

KANDIDATEN
Wanneer wij mensen inschrijven in ons bestand nemen wij de volgende informatie op

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Email adres
 • Nationaliteit
 • Geboortedatum
 • Interesse en ervaring qua werk
 • Op welke grond iemand recht heeft tot toegang tot de arbeidsmarkt. Dit is gevoelige informatie die we helaas moeten weten omdat het bepaalt hoe toegang kan worden verkregen tot de Nederlandse Arbeidsmarkt.
 • Op welke grond iemand recht heeft tot toegang tot de arbeidsmarkt. Dit is gevoelige informatie die we helaas moeten weten omdat het bepaalt hoe toegang kan worden verkregen tot de Nederlandse Arbeidsmarkt.
 • Of aan de voorwaarden is voldaan (heeft iemand een BSN en rekeningnummer. Zolang er geen reden voor is slaan wij rekeningnummers en BSN nummers niet op).
 • Gegevens die bepalen welk werk iemand kan doen en wanneer iemand beschikbaar is

Om kandidaten te faciliteren delen wij bij plaatsing de gegevens met de opdrachtgever. Dit is altijd na toestemming van de kandidaat die de gegevens met ons deelt met als doel om  de procedure met de werkgever te begeleiden. Hieronder kunnen vallen:

 • V nummer
 • BSN Nummer
 • Bankrekeningnummer

VacatureSupport maakt voor haar dataopslag gebruik van het Backoffice partner bedrijf genaamd “Backofficer”.

Backofficer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving. 

Persoonsgegevens die Backofficer van werknemers of vertegenwoordigers van zakelijke (potentiële) relaties (zoals (potentiële) opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en andere bedrijven of instellingen) ontvangt, gebruikt Backofficer voor de volgende doeleinden:

 1. om u gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening en/of gebruik te kunnen maken van uw dienstverlening;
 2. om met u een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden;
 3. om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren;
 4. om u te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven en bedrijfsmagazines) en om u aanbiedingen te kunnen doen;
 5. om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
 6. om u toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van onze besloten web-omgevingen, portals en intranetomgevingen.
 7. om u te informeren over de producten en/of diensten van door ons zorgvuldig geselecteerde partners door plaatsing van informatie hieromtrent op onze websites dan wel door informatie hieromtrent op te nemen in onze nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en dergelijke.

Wanneer wij data delen met een werkgever valt de data bij de werkgever onder diens dataverwerkingsverantwoordelijkheid. Wanneer er door een kandidaat data met ons wordt gedeeld valt dat altijd onder onze verantwoordelijk en nooit automatisch onder die van mogelijke opdrachtgevers.

Van opdrachtgevers verwerken we eveneens data. We bewaren de naam, contactgegevens en aanvullende gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de samenwerking.

Voor vragen, data inzageverzoeken of het melden van een datalek kan contact worden opgenomen via info@vacaturesupport.com

Indien kwetsbaarheden worden ervaren in onze manier van werken houden wij ons van harte aanbevolen om dit met ons te delen door in contact te treden.

Wijzigingen in het privacy beleid

Van tijd tot tijd kunnen de voorwaarden van deze verklaring veranderen. Als de opdrachtgever op de hoogte wenst te blijven van dergelijke wijzigingen, stuur ons dan een e-mail op info@vacaturesupport.com

VacatureSupport

Juli 2023